អេធីអិមអេសអិម

 • EXTENSION ARM

  អេធីអិមអេសអិម

  ផ្នែកបន្ថែមប៊ុនសូវ៉ូគឺសមនឹងប្រតិបត្ដិការផ្សេងៗគ្នាជាច្រើនហើយអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកដោះស្រាយគម្រោងដែលពីមុននឹងត្រូវការឧបករណ៍ជីកយូរអង្វែង។
  វាជាឯកសារភ្ជាប់ចុងក្រោយសម្រាប់ប្រតិបត្តិករដែលមានការងារធ្វើយូរអង្វែងប៉ុន្តែមិនចង់ចំណាយប្រាក់សម្រាប់ឧបករណ៍ជីកដែលមានចម្ងាយឆ្ងាយ។
 • + ៨៦-២៥១៦-៨៧៥៣៣០៤០
 • sales@bonovo-china.com
 • + ៨៦-១៨៧៩៦២៩៤៣២៧
 • ស្កេនដើម្បី Wechat

  Scan To Wechat