ឡុងរាជ ARM & BOOM

 • LONG REACH ARM &BOOM

  ឡុងរាជ ARM & BOOM

  បូឡុងពីរផ្នែកឡុងឈានដល់ការរីកដុះដាលនិងដៃគឺជាប្រភេទនៃការរីកចំរើននិងដៃដែលពេញនិយមបំផុត។ ដោយពង្រីកការរីកនិងដៃវាអាចត្រូវបានប្រើនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌការងារដែលអាចទៅដល់បានយូរ។ , ដៃវែង * ១, ធុងដាក់ធុង ១, ស៊ីឡាំងធុង * ១, អេជ - តំណនិងអាយ - ភ្ជាប់ * ១ ឈុត, បំពង់និងទុយោ។
 • + ៨៦-២៥១៦-៨៧៥៣៣០៤០
 • sales@bonovo-china.com
 • + ៨៦-១៨៧៩៦២៩៤៣២៧
 • ស្កេនដើម្បី Wechat

  Scan To Wechat