អាតេឡាក់ស៊ីអេ

 • TELESCOPIC ARM

  អាតេឡាក់ស៊ីអេ

  តេឡេស្កូបអាបស្តូនអ័រត្រូវបានគេហៅថាដៃបារ។ ផ្នែកទីមួយគឺជារាងកាយថេរចំណែកដែលនៅសល់គឺជាសាកសពមានចលនា។ រាល់សាកសពដែលផ្លាស់ប្តូរត្រូវបានតំឡើងនៅក្នុងរាងកាយថេរ។ ស៊ីឡាំងដាច់សរសៃឈាមខួរក្បាលត្រូវបានប្រើដើម្បីពង្រីកឬដកវាត្រូវបានប្រើជាទូទៅលើឧបករណ៍ជីកសម្រាប់រណ្តៅជ្រៅឬប្រតិបត្តិការកម្ពស់ខ្ពស់។
 • + ៨៦-២៥១៦-៨៧៥៣៣០៤០
 • sales@bonovo-china.com
 • + ៨៦-១៨៧៩៦២៩៤៣២៧
 • ស្កេនដើម្បី Wechat

  Scan To Wechat